Chính sách bảo mật


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Tin học văn phòng việt cam kết bảo vệ sự riêng tư và phát triển những kĩ thuật cung cấp cho bạn những công cụ mạnh mẽ và an toàn nhất trên mạng. Chính sách bảo mật về sự riêng tư này áp dụng cho trang web Tin học văn phòng và điều chỉnh việc thu thập và sử dụng thông tin. Bằng việc sử dụng website Tin học văn phòng, bạn bằng lòng thực hiện những điều khoản được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Về việc thu thập những thông tin cá nhân của Bạn

Những thông tin trên máy tính của Bạn  được Tin học văn phòng thu thập có thể bao gồm: địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt bạn đang dùng, nhà cung cấp dịch vụ mạng internet,  tên miền và những website đã giới thiệu cho bạn đến với chúng tôi. Những thông tin này được sử dụng bởi Tin học văn phòng để phục vụ cho sự vận hành dịch vụ, để duy trì chất lượng dịch vụ, và để cung cấp những thông số về việc sử dụng trang web Tin học văn phòng.

Tin học văn phòng khuyến khích bạn xem lại những điều khoản về tính bảo mật của những trang web bạn liên kết đến từ Tin học văn phòng để từ đó bạn có thể hiểu những website đó thu thập, sử dụng và chia sẻ những thông tin đó như thế nào. Tin học văn phòng không chịu trách nhiệm về những điều khoản về tính bảo mật thông tin hay những nội dung khác của các website bên ngoài Tin học văn phòng và những website thành viên thuộc Tin học văn phòng.

Về việc sử dụng những thông tin cá nhân của Bạn

Tin học văn phòng thu thập những thông tin của bạn để vận hành trang web Tin học văn phòng và cung cấp những dịch vụ mà bạn yêu cầu. Tin học văn phòng còn sử dụng những thông tin cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về những thông tin hữu ích, sản phẩm, dịch vụ khác từ Tin học văn phòng.

Về việc sử dụng Cookie

Trang web sử dụng Cookie cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào các trang web. Những thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, giới tính, quốc gia, thành phố, chúng tôi không lưu trữ thông qua các tập tin Cookie trên hệ thống.

Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi các thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn thích. Nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể thấy được hết những chức năng tương tác của các dịch vụ của Tin học văn phòng hoặc những trang web mà bạn đến thăm.

Tính bảo mật của những thông tin cá nhân của Bạn

Tin học văn phòng bảo mật những thông tin cá nhân của bạn đối với những truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Tin học văn phòng bảo mật những thông tin định danh cá nhân bạn cung cấp trên những máy chủ trong một môi trường được điều chỉnh và an toàn, bảo vệ khỏi những truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Đặc biệt chúng tôi mã hóa nhiều dịch vụ bằng SSL.

Về sự thay đổi của Chính sách bảo mật này

Tin học văn phòng sẽ thường xuyên cập nhật Chính sách bảo này để đáp ứng những phản hồi từ các công ty và khách hàng. Tin học văn phòng khuyến khích bạn định kỳ xem lại Chính sách bảo mật này để được biết Tin học văn phòng đang bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Thông tin

Tin học văn phòng rất vui khi nhận được những phản hồi của bạn về Chính sách bảo mật thông tin này. Nếu bạn tin rằng Tin học văn phòng chưa tôn trọng Chính sách bảo mật này, hãy liên hệ Tin học văn phòng theo địa chỉ Email: khampha1234@gmail.com. Chúng tôi sẽ cố gắng xem xét và sửa chữa vấn đề một cách nhanh chóng nhất có thể.

Tin học văn phòng